Tiến độ thi công tháng 1/2018 dự án Iris Garden Mỹ Đình

Tiến độ cập nhật ngày 30/1/2018 dự án Iris Garden: Tòa I3 và I4 đã xong móng I1A, I1B, I2 vẫn đang vào khuôn để làm nốt công đoạn còn lại. Hình ảnh thực tế công trường bên dưới: