Jade Orchid

Mặt bằng thiết kế tòa I1 dựa án Iris Garden Mỹ Đình

Tòa I1 dự án Iris Garden Mỹ Đình là tòa căn hộ gồm 2 tòa tháp I1A, I1B cao 29 tầng (106,8m)
– Tầng 1: 4,2m
– Tầng 2-3-4: 3,9m
– Tầng 5 – 29 là tầng căn hộ. Mỗi tầng có 8 căn/sàn, tổng 2 tòa tháp 400 căn hộ.

Mặt bằng tổng Iris Garden

Mặt bằng tòa I1A – I1B

THIẾT KẾ CĂN HỘ 2 TÒA I1A, I1B