Jade Orchid

Người Đông Tứ Mệnh – Tây Tứ Mệnh mua căn nào thuộc Iris Garden

HƯỚNG TRONG PHONG THỦY

Trong phong thủy Bát Trạch chia cung mệnh của người ra làm Đông tứ mệnhTây tứ mệnh.

Đông tứ mệnh: Cung Chấn, Khảm, Tốn, Ly / 1 , 3 , 4 , 9

Tây tứ mệnh: Cung Càn, Cấn, Đoài, Khôn / 2 , 5 , 6 , 7 ,8

Trong phong thủy hướng được chia thành Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch

Đông tứ trạch: Đông, Đông Nam , Nam , Bắc

Tây Tứ Trạch: Tây , Tây Bắc, Tây Nam , Đông Bắc

(1)Nhất Khảm, (2) Nhị Khôn, (3) Tam Chấn, (4) Tứ Tốn, (5) Ngũ Trung (Nam Khôn, Nữ Cấn), (6)Lục Càn, (7)Thất Đoài, (8)Bát Cấn, (9)Cửu Ly.

Nguyên tắc kết hợp là người nào thuộc nhóm cung mệnh Đông tứ mệnh thì làm nhà thuộc về các hướng về Đông tứ trạch. Và Người nào thuộc nhóm Tây tứ mệnh thì làm nhà về thuộc các hướng Tây tứ trạch sẽ tạo ra các dòng khí tốt. Nếu kết hợp ngược lại sẽ tạo ra các dòng khí xấu – hung hại.

Bài viết tham khảo hướng nhà theo phong thủy tại chung cư Iris Garden Mỹ Đình.

( Bài viết, lấy theo tiêu chí số đông với quan niệm xem theo hướng Cửa chính của căn hộ)

1. Các căn 3 phòng ngủ hợp Đông Tứ Mệnh
– Căn 11, 12 tòa I3, I4

2. Các căn 3 phòng ngủ hợp Tây Tứ Mệnh
– Căn 05, 06 tòa I3, I4